Codi Ètic

Code of Ethics
El creixement de Lyreco ha girat sempre al voltant dels seus 4 valors.:

PassiÓ, Excel·lÈncIA, Respecte i Agilitat

Aquests valors continuaran sent els pilars en els quals construïm el nostre futur i és important que cada empleat/ada i cada proveïdor/a de Lyreco entengui la forma en la qual volem treballar i aconseguir els nostres objectius.

 

Codi Ètic per l'empleat

Els principis ètics són la responsabilitat de cada treballador/a en la Companyia. Aquests han de seguir i aplicar aquestes regles en el seu treball diari i en el contacte amb tercers. Ofiservice espera que cada empleat/da sàpiga els principis inclosos en el nostre Codi Ètic i els apliqui, i mai acceptarà practiques il·legals o deshonestes en la seva organització.


Codi Ètic per proveïdor

Lyreco s'esforça a seleccionar a proveïdors/res amb un fort compromís amb els estàndards ètics. El Codi Ètic per proveïdor/a proporciona el fonament perquè Lyreco i els seus proveïdors/es construeixin i mantinguin uns llaços basats en la imparcialitat, la confiança, el respecte pels drets dels individus, la conformitat amb la llei i unes pràctiques empresarials sostenibles.