Certificats i sistemes de gestió

Certifications & Management Systems

 

Certificats a nivell internacional 
ISO 9001 i ISO 14001

Per garantir una base fiable i unes pràctiques operatives comunes per a totes les filials, Lyreco utilitza les normes internacionalment reconegudes ISO 9001 i ISO 14001, que estan certificades pels sistemes de gestió integrada, a tots els països. D'aquesta manera, es garanteix que el tractament de la qualitat i de les qüestions ambientals respon al nivell que esperen les parts interessades i que comprenen els empleats.

Altres sistemes de gestió a nivel local

OHSAS 18001

En línia amb el sistema de gestió mediambiental i de qualitat, la gestió de la salut i la seguretat es basa en les directrius de Lyreco pel que fa a la norma OHSAS 18001 i la legislació local, que els equips de gestió sèniors apliquen a les empreses filials.
En línia amb el sistema de qualitat i medi ambient, Lyreco Iberia disposa d'un sistema de gestió de la salut i la seguretat certificat en conformitat amb la norma OHSAS 18001 des de l'any 2011.

ISO 26000

L'any 2012, es va adoptar la norma ISO 26000, que inclou les directrius per a la responsabilitat social corporativa, per oferir una estructura en el camí cap a la sostenibilitat.

                  
Per obtenir-ne més informació, podeu consultar https://eco.lyreco.es/esp/sistema-de-gestion,495.html